• دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، شهرستان سلماس، چمران تقاطع قره نی تحت ساختمان پزشكان خاتم داروخانه دکتر شیدایی کد پستی 5881713623
  • 044-35234599
  • daroomarkaz@gmail.com
  • موسس : دکتر ساسان شيدایی
  • مسئول فنی: دکتر ساسان شیدایی
اطلاعات تماس هر روز هفته از ساعت 8 تا 18 پاسخوی شمائیم
جزئیات سفارش
وضعیت سفارش :
هزینه نهایی سفارش :
محصولات انتخاب شده
توضیحات ثبت شده